ELAN je humanitně zaměřený program, který studentům nabízí široký rozhled v tzv. Liberal Arts, tedy všech humanitních oborech prolínajících se se současnými situacemi a problémy ve světě. Díky interdisciplinaritě, na kterou klade ELAN důraz, si vybraní studenti rozšíří obzory i mimo obor, který na univerzitě aktuálně studují. Program zahrnuje zahraniční mobilitu do jedné z partnerských univerzit, možnost dvoutýdenní stáže, letní školy či práci na svém vybraném projektu v doprovodu odborného tutora. Studenti zapojení do programu plní požadavky stanovené radou ELANu, po jejichž splnění obdrží tzv. ELAN certifikát, který si budou moci přiložit ke svému CV.

Do European Liberal Arts Network je zapojena síť jedenácti partnerských univerzit s hlavním sídlem na KU Leuven v Belgii. Tento program vznikl v Bristolu ve Velké Británii v roce 2013 s cílem podpořit mobilitu a mezioborovost studentů.

Mezi univerzity zapojené do ELANu patří:

Univerzita Karlova

University of Bristol

Universidade de Coimbra

Trinity College Dublin

Universität Graz

Universität Heidelberg

Katholieke Universiteit Leuven

Ecole Normale Supérieure Paris

Universidad de Salamanca

Università degli Studi di Siena

Uppsala Universitet

University College Utrecht