Každý, kdo má statut studenta na Karlově Univerzitě a dostudoval alespoň první ročník bakalářského studia.

Každý student může vyjet na Erasmus+ na 3 - 12 měsíců v jednom studijním cyklu (Bc, Mgr, NMgr, PhD) na studijní pobyt a na 2 - 12 měsíců na praktickou stáž.

Ano, pokud nepřesáhnete v jednom studijním cyklu (Bc, Mgr, NMgr, PhD) dobu 365 dní.

Záleží na destinaci, kterou si vyberete. 

Rozlišení výše stipendií podle zemí najdete zde.

Pokud potřebujete rychlou pomoc od univerzity mimo naši pracovní dobu, můžete napsat na kontakt pomoc@cuni.cz.

V případě jakékoliv urgentní krize je nutné bezpodmínečně kontaktovat zastupitelský úřad ČR v dané zemi. Kontakty včetně nouzových linek jednotlivých velvyslanectví ČR.

DOPORUČUJEME studentům uložit si dané číslo před výjezdem do mobilního telefonu!

Více informací na univerzitních stránkách www.pomoc.cuni.cz.