V rámci programu Erasmus+ můžete vyjet také na praktickou stáž, i když ji nemáte ve studijním plánu svého oboru. Stáže se můžete zúčastnit na jakékoliv instituci v rámci států Evropské Unie, s výjimkou ambasád nebo institucí přímo financovaných ze zdrojů EU (např. Evropský parlament).

Více informací najdete na stránkách Karlovy Univerzity.

Výběrové řízení

Svůj záměr vyjet na praktickou stáž zkonzultujete se svým katederním koordinátorem, který vás nominuje na vybranou instituci.

Obecné požadavky pro výběr na praktickou stáž:

  • Propojení náplně praktické stáže a studijního oboru na FF UK

  • Znalost jazyka na úrovni alespoň B2

Jakmile budete nominováni katederním koordinátorem, založte si, prosím, přihlášku na praktickou stáž v aplikaci is.cuni.cz/webapps.

Před výjezdem

Pokud si vyberete instituci, se kterou nemá FF UK bilaterální smlouvu pro praktické stáže Erasmus+, je možné dohodnout novou smlouvu. Pokud již smlouva existuje, tak začnete s vyplněním přihlášky ve webové aplikace.

Traineeship Agreement

Tento dokument slouží jako vaše přihláška k Erasmu u nás na UK.

Do přihlášky si vyplníte všechny potřebné údaje a plán praxe. Plán praxe zkonzultujete s vaším tutorem na zahraniční instituci.

Jakmile budete mít přihlášku celou vyplněnou, stáhnete si ji a jednu část s názvem Charles University pošlete k vyplnění a podpisu vašemu koordinátorovi na katedře a část s názvem zahraniční instituce pošlete do zahraničí svému tutorovi, či vedoucímu zahraniční instituce k vyplnění a podpisu.

Až se vám obě části vrátí podepsané, odevzdáte celou přihlášku na ZO FF.

Eurový účet v bance

K tomu, aby vám mohlo být zasláno stipendium, je třeba si založit eurový účet. Účet může být založen u jakékoliv banky s pobočkou v České Republice. Jakmile budete mít účet založen, zapište si jeho číslo a všechny potřebné údaje do kolonky Finance v přihlášce v aplikaci.

Jako potvrzení o výjezdu na Erasmus+ pro banku slouží váš Traineeship Agreement podepsaný paní proděkankou pro studium.

Doporučená pobočka:

Komerční banka - Dlouhá 713/34, 110 00 Staré Město nebo sjednání online https://www.g2.cz/cs/erasmus

Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia

Ze zahraniční instituce si vyžádáte akceptační dopis, na základě kterého vám bude vytisknuto rozhodnutí děkana o přidělení stipendia.

Účastnická smlouva

Poté, co vám bude vytištěno rozhodnutí děkana, připraví v Evropské kanceláři na rektorátu účastnickou smlouvu, která je zároveň posledním dokumentem, který je třeba před výjezdem vyřídit. Jakmile pro vás bude smlouva připravena, tak vám přijde z Evropské kanceláře zvací email. K podpisu smlouvy budete s sebou potřebovat Traineeship Agreement, akceptační dopis a rozhodnutí děkana o přidělení stipendia.

Po podpisu účastnické smlouvy Vám nejpozději do dvou týdnů přijde na váš eurový účet stipendium na celé období praktické stáže najednou.

Po návratu

Confirmation of Study Period

Tento formulář slouží k potvrzení délky pobytu v zahraničí a je nutné si jej ke konci svého pobytu na zahraniční instituci nechat potvrdit tamním koordinátorem nebo vaším tutorem. Do 10 dnů od Vašeho návratu mi jej, prosím, doručte v originále na Zahraniční oddělení FF. Je možné použít formulář náš i zahr, instituce.

Final Report

Posledním dokumentem, který je třeba doručit na ZO FF je závěrečné hodnocení z vaší Erasmus+ praxe. Ten vám před odjezdem vystavuje váš tutor na zahraniční instituci.