Výběrové řízení

Výběrové řízení pro akad. rok 2019/20 se bude konat v období od 25. února do 25. března 2019. Koná se na jednotlivých katedrách a ústavech v datech určených katederním koordinátorem - informaci o přesném termínu konání zjistíte na stránkách kateder a ústavů, zde v sekci Kalendář či kontaktujte přímo svého koordinátora na katedře.

Před výběrovým řízením si ve školní aplikaci is.cuni.cz/webapps založíte přihlášku na zahraniční univerzitu, na které byste chtěli studovat. Můžete si založit až tři přihlášky na různé univerzity.

Obecné požadavky pro výběrové řízení: 

Požadavky jednotlivých kateder se mohou lišit. Informujte se u svého koordinátora na katedře.

 • stručný životopis

 • motivační dopis (většinou v jazyce, ve kterém budete chtít studovat v zahraničí)

 • výpis studijních výsledků (některé katedry/ústavy nepožadují)

Seznam katederních koordinátorů 

Před výjezdem

Před tím, než vyjedete na svůj pobyt, je potřeba vyřídit několik dokumentů na FF UK i na zahraniční univerzitě.

Dokumenty pro zahraniční univerzitu:

Zjistěte si (emailem, na stránkách partnerské univerzity), jaké dokumenty chce zahr. univerzita poslat a zkontrolujte si jejich deadline, abyste je poslali včas.

Dokumenty pro FF UK:

Learning Agreement

Tento dokument slouží jako vaše přihláška k Erasmu u nás na UK.

V aplikaci vyplníte do své přihlášky všechny potřebné údaje a svůj studijní plán: 

 • do první tabulky vyplníte předměty, které budete chtít studovat na zahr. univerzitě

 • do druhé tabulky vyplníte předměty, které si za ně budete chtít nechat na FF UK uznat (tyto předměty si zapište do SISu)

Za předměty, které budete plnit v zahraničí, byste měli získat za jeden semestr 30 kreditů nebo pět předmětů nezávisle na počtu kreditů. Pokud budete psát na pobytu bakalářskou práci, můžete přivézt jen 20 kreditů nebo tři předměty a pokud diplomovou práci, tak 15 kreditů nebo tři předměty nezávisle na počtu kreditů. Pokud vyjíždíte v doktorandském studiu, potom stačí splnit jeden předmět nezávisle na počtu kreditů.

Pokud budete žádat o slevu kreditů kvůli psaní závěrečné práce, požádejte svého vedoucího práce, aby mi napsal potvrzující email a pošlete fakultní koordinátorce potvrzení o zadání práce do SISu (nejpozději do vašeho odjezdu, a to např. pomocí screen shotu nebo formuláře, který odevzdáváte na Studijní oddělení).

Data v přihlášce si nastavíte od začátku orientačního týdne na zahr. univerzitě (popř. začátku semestru) do konce zkouškového období. Pokud je na univerzitě přípravný jazykový kurz, tak jej můžete do těchto dat také zahrnout (zpravidla bývá cca měsíc před začátkem semestru).

Po vyplnění přihlášky zmáčkněte zelenou šipku.

 

Studijní plán si pomocí ikonky tisku nad ním vytisknete a necháte podepsat svým katederním koordinátorem.

Podepsaný studijní plán poté odevzdáte na Zahraniční oddělení FF UK, kde Vám bude vytištěna celá přihláška.

Termín odevzdání studijního plánu: do 31. května pro vyjíždějící na ZS a do 31. října pro vyjíždějící na LS

Eurový účet v bance

K tomu, aby vám mohlo být zasláno stipendium, je třeba si založit eurový účet. Účet může být založen u jakékoliv banky s pobočkou v České Republice. Jakmile budete mít účet založen, zapište si jeho číslo a všechny potřebné údaje do kolonky Finance v přihlášce v aplikaci.

Jako potvrzení o výjezdu na Erasmus+ pro banku slouží váš Learning Agreement podepsaný paní proděkankou pro studium.

Doporučená pobočka:

Komerční banka - Celetná 30, 110 00 Praha 1 nebo sjednání online https://www.g2.cz/cs/erasmus

Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia

Po odeslání všech potřebných dokumentů zahraniční univerzitě by Vám měl (emailem, poštou) přijít tzv. akceptační dopis (Letter of Acceptance, Letter of Admission, Attandance Letter), který přepošlete na ZO FF. Jako ekvivalent k akceptačnímu dopisu slouží Váš Learning Agreement podepsaný zahr. Univerzitou. Na základě nej Vám vystavím dokument Rozhodnutí o přidělení stipendia.

Účastnická smlouva

Poté, co vám bude vytištěno rozhodnutí děkana, připraví v Evropské kanceláři na rektorátu účastnickou smlouvu, která je zároveň posledním dokumentem, který je třeba před výjezdem vyřídit. Jakmile pro vás bude smlouva připravena, tak vám přijde z Evropské kanceláře zvací email. K podpisu smlouvy budete s sebou potřebovat Learning Agreement, akceptační dopis a rozhodnutí děkana o přidělení stipendia.

Po podpisu účastnické smlouvy Vám nejpozději do dvou týdnů přijde na váš eurový účet stipendium na celý jeden semestr najednou.

 

Během pobytu v zahraničí

Změny ve studijním plánu

Jakmile přijedete na zahraniční univerzitu, budete si zapisovat předměty, které jste si zaznamenali do studijního plánu v aplikaci. Ve většině případů vám předměty, které jste si původně vybrali, nebudou korespondovat s těmi, které si zapíšete po příjezdu. Jakmile bude výběr Vašich předmětů konečný, vytvoříte si změny ve studijním plánu ve Vaší přihlášce v aplikaci.

Tvorba změn ve studijním plánu:

 • U předmětů ve studijním plánu v aplikaci zmáčknete buď červený křížek (X) pro smazání předmětu nebo plus (+) pro přidání nového předmětu.

 • Po editaci studijního plánu se vám nad ním objeví zelená ikonka tisku. Kliknete na ni a změnový studijní plán v PDF pošlete na email na ZO FF. Po zajištění podpisu na katedře vám bude zaslán zpět.

Pokud byste chtěli svůj pobyt prodloužit

 • Domluvte si možnost prodloužení na zahr. oddělení zahr. univerzity.
 • Oslovte svého katederního koordinátora na FF UK, aby Vás nominoval na další období (na petra.jancikova@ff.cuni.cz)
 • Vyžádejte si od zahr. univerzity akceptační dopis na další období a pošlete jej na petra.jancikova@ff.cuni.cz.
 • Bude Vám vystaveno nové rozhodnutí děkana o přidělení stipendia, které bude posláno přímo na Evropksou kancelář UK.
 • Přijde Vám email s informací o podpisu dodatku k účastnické smlouvě.
 • Studijní plán na další období si přidáte do přihlášky v aplikaci stejně, jakoby jste dělali změny.

Po návratu

Confirmation of Study Period

Tento formulář slouží k potvrzení délky pobytu v zahraničí a je nutné si jej ke konci svého pobytu na zahraniční univerzitě nechat potvrdit tamním koordinátorem. Do 10 dnů od Vašeho návratu mi jej, prosím, doručte na Zahraniční oddělení FF. Je možné použít formulář náš i zahr, univerzity.

Transcript of Records

Posledním dokumentem, který je nutné po příjezdu odevzdat na ZO FF je Transcript of Records (výpis výsledků z Vašeho studijního pobytu v zahraničí). Je možné, že vám bude doručen až po Vašem návratu.

S tímto dokumentem si zajdete za svým koordinátorem na katedře a ten vám zapíše vaše studijní výsledek dosažené v zahraničí.